Beheer lokaliteiten Beheer lokaliteiten

De Terskflier

Beheer

Annemieke Zijlstra
T.  0517 - 592229
M. 06 - 46595069
E. 


De Terebint

Beheer

Auke en Anneke Swart
T. 
0517 - 591577
M.
06 - 30431702

 
Koster Koster

Koster, aanspreekpunt Sixtuskerk

Auke Swart (tevens beheerder begraafplaats) 
T. 0517 - 591577
M. 06 - 30431702


Koster, aanspreekpunt de Terskflier

Peter Rondaan
T. 0517 - 591515
M. 06 - 22469350

 
Predikant Predikant

Vacant

 
Kerkenraad Kerkenraad

Voorzitter

Wiebe Goodijk
M. 06 - 22696997
E.

Scriba

Tjerk-Jaap Terpstra
M. 06 - 14702638
E.

 
Diaconie Diaconie

Voorzitter

Maaike Plat
T. 0517 - 592037


Penningmeester

Ane & Klarinda de Witte
T. 0517 - 591355

Contactpersoon IDO

Anna Zijlstra
T. 06 - 45123382

E.

Bankrekeningnummer

NL20 RABO 0325 5024 98

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Voorzitter

Douwina Duin-Heeringa
T. 0517 - 591560
E.

Secretaris

Sicco Volbeda
T. 0517 - 234818
E.


Kerkrentmeesters Algemeen
E. 


Financiële administratie

Anneke Swart-Tanja
T. 0517 - 591577

Bouwe Tjallingii
T. 0517 - 591123


Bankrekeningnummers

NL57 RABO 0325 5009 59
NL25 RABO 0325 5003 71
NL77 INGB  0000 9971 52

 
Wijkouderlingen Wijkouderlingen


Wijk 1

Nely Jukema-Nammensma
T. 0517 - 591143

Wijk 2

Jantsje v.d. Veen-Ennema
T. 0517 - 591937

Wijk 3

Ane Jukema
T. 0517 - 591143

Wijk 4

Matty de Jager-Keuning
T. 0517 - 591554

Wijk 5

Rennie Zijlstra-Roorda
T. 0517 - 591510

Wijk 6

Anna Ykema-Plat
T. 0517 - 592043

Wijk 7

Pietsje v.d. Zee
T. 0517 - 393584

 
Jeugdouderlingen Jeugdouderlingen

Wiebren Krijgsman
T. 06 - 19003800

Dirk-Jan Volbeda
T. 06 - 22642403

 
Collectebonnen Collectebonnen

Adres voor collectebonnen is:

Jouke en Rigtje Kloosterman
De Tsjerke-ekers 31
T. 0517 - 591176

 
Promotiecommissie Promotiecommissie

Ban & Binning

Kopij naar: 
E. 


Zondagsbrief


Kopij naar: E. 

  • Graag vóór donderdag 18.00 uur inzenden


Website

Kopij naar: E. 
 

Beamteam

Kopij naar E.


Gemeentejaargids
Kopij naar: E.

 
Begraafplaats Begraafplaats

Informatie:

Harm Zaagsma
T. 0517 - 591337


Administratie graven:

Bouwe Tjallingii
T. 0517 - 591123

 
Ledenadministratie en abonnementen Bân & Bining Ledenadministratie en abonnementen Bân & Bining

Jippe Wielenga
T. 0517 - 592049
E.